Realizace:
Byl jsem osloven neziskovou společností PORATEC o vytvoření nového loga, tím že dochází k reorganizaci společnosti. Návrh loga se setkal s úspěchem a domluvili jsme se na dlouhodobé spolupráci a tvorbě dalších propagačních materiálů.
Byla to pro mě poměrně náročná zkušenost s takto těžkým odvětvím.
Využívané technologie:
REALIZACE LOGA PORATEC
Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. 
DOPRACOVÁNÍ
Finální prezentace loga
VARIANTY
Možné barevné užití loga
PROPAGACE
Návrh tiskovin pro danou pobočku
POBOČKA
Návrh a realizace pobočky v Karviné

Další reference